Informatie over armoede in Vlaanderen

Algemene info

Door mijn werk en vooral door mijn vrijwillig engagement binnen een Welzijnsschakel ontdekte ik de realiteit van verborgen armoede in mijn eigen buurt.
Dankzij de vriendschap en de contacten die ik mocht opbouwen met gezinnen die in kansarmoede leven, kan ik deze tekst schrijven.

Door deze contacten is mijn kijk op armoede en  armoedebestrijding  sterk veranderd.

Het levensverhaal van mensen in armoede  beluisteren, hun leefwereld leren kennen, zijn voorwaarden voor goede hulpverlening, zinvol vrijwilligerswerk,  goed onderwijs en een goed beleid.

Daarom vertel ik dit verhaal, met aarzeling want ik heb zelf nooit in armoede geleefd, maar ook met overtuiging want deze inhoud moet door zoveel mogelijk mensen gekend zijn!

Mensen in armoede lazen de tekst na en vulden hem aan.  Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de inhoud.

Uiteraard mag niets veralgemeend worden en geldt wat ik neerschrijf vooral voor mensen in “generatie – armoede”.

Zij erfden de armoede van hun ouders en grootouders. Veel is echter ook van toepassing op “nieuwe” armen die door  omstandigheden zoals werkloosheid, ziekte, faillissement of echtscheiding in de armoede tuimelden, vooral wanneer hun armoedesituatie een aantal jaren blijft duren.

Hierna vindt u belangrijke informatie over (generatie)armoede:

Lieven De Pril