Informatie over armoede in Vlaanderen

Websites over armoede

www.bindkracht.be en www.cedes-ed.org (vorming armoede)

www.welzijnsschakels.be (info over visie en lokale groepen)

www.welzijnszorg.be (campagnes, vorming,…)

www.netwerktegenarmoede.be (Vlaamse en lokale werking)

www.samenarmoedestoppen.org (Welzijnsschakel Ommekeer)

www.delinkarmoede.be (opleiding ervaringsdeskundigen)

www.armoedebestrijding.be (info en cijfers)

www.decenniumdoelen.be (samenwerking tussen armoedeorganisaties en sociale bewegingen)

www.kinderarmoedefonds.be

www.krasgent.be  (welzijnsschakel met 18 vrijwilligerswerkingen rond armoedebestrijding in Gent)

www.krijt.be (samen tegen onbetaalde schoolfacturen)

www.samenlevingsopbouw.be (beleids- en groepswerking)

www.caritas.be (Info voor zorg- en welzijnssector)

www.bindkracht.be (vorming)

www.UiTpas.be (vrijetijdspas)

www.orbitvzw.be (mensen met migratiegeschiedenis, vorming)

www.caw.be (hulp bij welzijnsvragen)

www.samentegenarmoede.be/ (de campagne van vzw Welzijnszorg)

In elke gemeente biedt het OCMW of Sociaal Huis hulp of een doorverwijzing aan.