Informatie over armoede in Vlaanderen

De kansendans – Woede over armoede

“De Kansendans – Woede over armoede”

Caro Bridts en Lieven De Pril

Uitgeverij Halewijn

Inhoud: Dit unieke boek over armoede en gelijk(waardig)heid vertrekt vanuit het persoonlijke verhaal van Caro en Lieven. Een leven van een middenklasser en het leven van iemand die opgroeide in generatiearmoede worden aan elkaar gespiegeld. Caro en Lieven brengen een vernieuwende kijk op armoede, de samenleving en op armoedebestrijding.

Doelpubliek: Een breed publiek. Verenigingen, vrijwilligers, hulpverleners, leerkrachten, vinden in dit boek ook toegankelijke achtergrondinformatie, waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Het boek is geschreven in klare taal en leest vlot.

Over de auteurs: Caro Bridts is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Lieven De Pril is 35 jaar professioneel en vrijwillig actief in armoedebestrijding. Ze geven al bijna 20 jaar samen vorming. Ze zijn beiden educatief medewerkers bij de vzw’s Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

Caro en Lieven kennen de mensen en de verhalen die achter de armoedecijfers zitten. Daarom vragen ze een moedig in plaats van een armoedig beleid.

Jos Geysels, minister van Staat

De schema’s uit het boek en de inhoudstafel zijn vrij te gebruiken mits verwijzing naar het boek als bron :

INHOUD:

Voorwoord door Jos Geysels, minister van Staat

en armoedebestrijder 7

1. Stilstand 9

2. Twee levens 19

3. Ontnomen sociale grondrechten 36

4. Ontnomen gevoelens 38

5. (Voor)oordelen 58

6. Verklaringen van armoede 66

7. Ongeziene krachten 70

8. Helpt hulp? 79

9. Helpt noodhulp? 86

10. Uitdagende samenwerkingen 92

11. Diversiteit en wij-zij-denken 97

12. Oproep tot actie 108

Nawoord door An Bistmans,

actief in armoedebestrijding 117

Dankwoord 119

Bijlage 120

Interessante websites 123

Eindnoten 125

SCHEMA’S :