Informatie over armoede in Vlaanderen

De buitenkant van armoede

Armoede is een draak met veel koppen.
In een aantal levensdomeinen wordt armoede zichtbaar.
Op al deze terreinen is nog veel werk aan de winkel.

Levensdomeinen

Gezinnen in armoede hebben vaak problemen in en aantal van die levensdomeinen:

  1. wonen
  2. gezondheid
  3. onderwijs
  4. inkomen
  5. werk
  6. voedselvoorziening
  7. gezinsleven

Bovendien komen die problemen niet één voor één voor, maar soms allemaal tegelijk en blijven ze lang aanslepen.
Een probleem wordt vaak niet opgelost maar wordt opzij geduwd door een ander dat zich op de voorgrond plaatst.

Deze levensdomeinen staan in verband met elkaar en zorgen dat gezinnen gevangen blijven in een spiraal van armoede.
Als je geen of slecht betaald werk hebt, is je inkomen laag.

Daardoor kan je alleen maar een woning huren of kopen van slechte kwaliteit en blijft er weinig geld over voor een gezonde en evenwichtige voeding. Wie slecht woont en minder gezond eet, wordt vlugger ziek. De stress die door al deze problemen veroorzaakt wordt, zet gezinnen en relaties onder druk. Er ontstaan soms moeilijkheden, ruzies, echtscheidingen.

In deze omstandigheden is het niet gemakkelijk voor kinderen om goed te studeren. Daardoor behalen ze soms geen diploma of blijven ze laaggeschoold. De werkloosheid of slecht betaald, gevaarlijk en zwaar werk wacht hen. De cirkel is rond…

De eerste indruk

Als je bij een gezin binnenkomt, zie je die veelheid van problemen niet direct. Je leert de samenhang maar gaandeweg kennen – als de mensen zich wat openstellen of als je meer en meer signalen begint op te vangen.
Het eerste wat je misschien zal opvallen, zijn dingen die je niet goed begrijpt:

  • dat het huis er soms iets minder netjes bij ligt
  • bepaalde materiële zaken : een flatscreenTV, een dure smartphone,… Keuzes die je niet vanzelfsprekend vindt, zeker niet voor iemand die het financieel niet gemakkelijk heeft.
  • je bent verrast door de manier van omgaan met elkaar of met de kinderen.

Je ziet dingen die niet overeenkomen met je eigen opvattingen, met de waarden en normen waar je zelf mee leeft en die jouw levensstijl bepalen.

Hoe meer we verschillen zien met onze eigen manier van leven, hoe moeilijker we het krijgen.
Begrijpelijk, want we reageren vanuit onszelf, we zien de dingen door onze bril, vanuit onze eigen levensgeschiedenis, vanuit wat wij geleerd hebben wat kan of niet kan.
We delen dezelfde bekommernissen.

Mensen die in armoede leven, zijn mensen zoals iedereen. Zij hebben dezelfde hoop op een goed gezinsleven, op werk, op een huis, een thuis, een goede gezondheid, een aangename buurt om in te wonen… zoals alle andere mensen. Ze hebben dezelfde bekommernissen.
Door een gebrek aan kansen en middelen is hun leven totaal anders gelopen dan dat van de gemiddelde burger.
© Lieven De Pril