Informatie over armoede in Vlaanderen

Tips uit de praktijk voor verenigingen

10 argumenten om vrijwilligers uit kansengroepen in je non-profitorganisatie te engageren

 1. Een bijdrage leveren aan een inclusieve en solidaire samenleving.
 2. Betekenisvol zijn voor iemand die in achterstelling leeft.
 3. Ervaringsdeskundigheid binnenbrengen in je organisatie.
 4. Een nieuwe kijk op je huidige praktijk.
 5. Een aanleiding om ‘vanzelfsprekendheden’ bij je vrijwilligers, beroepskrachten en/of klanten te bespreken.
 6. Je diversiteitsbeleid concreet vormgeven.
 7. Een ‘inspirerende persoon’ in huis halen voor je klanten.
 8. Verbondenheid en vertrouwen bieden aan je klanten.
 9. Een brugfunctie vervullen tussen klanten en beroepskrachten.
 10. Verhogen van de kwaliteit van je dienstverlening naar die doelgroepen.

10 manieren om vrijwilligers uit kansengroepen te vinden

 1. Vrààg mensen expliciet, persoonlijk en mondeling of ze willen komen helpen.
 2. Werk samen met andere organisaties die de doelgroep goed kennen.
 3. Ga naar plaatsen waar kansengroepen elkaar tegenkomen.
 4. Spreek mensen uit je doelgroep aan op hun krachten die je opmerkt.
 5. Zorg dat de drempel om je organisatie te leren kennen, laag ligt.
 6. Zorg dat kansengroepen je organisatie vertrouwen.
 7. Laat je huidige vrijwilligers vertellen wat vrijwilligerswerk is.
 8. Vertel duidelijk wat jullie elkaar te bieden hebben.
 9. Maak je vrijwilligerstaken haalbaar en aantrekkelijk.
 10. Wees geïnteresseerd in de achtergrond van kansengroepen.

10 stappen om vrijwilligers uit kansengroepen in je organisatie te laten starten

 1. Neem tijd om naar je vrijwilliger te luisteren: hobby’s, interesses, beroepservaring,…
 2. Ga voor een persoonlijk en warm contact.
 3. Bereid je eigen personeel en vrijwilligers voor op de komst van vrijwilligers uit kansengroepen.
 4. Geef de vrijwilliger tijd om aan je organisatie te wennen, door een proefperiode in te lassen of deelname aan activiteiten.
 5. Laat je vrijwilliger samenwerken met mensen waarmee hij/zij iets gemeenschappelijks heeft: leeftijd, gezinssituatie, interesses,…
 6. Creëer zinvolle vrijwilligerstaken op maat van je vrijwilliger, bv. door een taak op te delen in verschillende deeltaken.
 7. Zoek creatief naar mogelijkheden voor concrete en kortlopende engagementen.
 8. Vertel je vrijwilliger over het belang van zijn/haar taak binnen jouw organisatie en voor de samenleving.
 9. Start met haalbare afspraken voor beide partijen.
 10. Benut de kennis van ervaringsdeskundigen.

10 touwtjes om vrijwilligers uit kansengroepen aan je organisatie te binden

 1. Wat kan je organisatie de vrijwilliger bieden? Sociale contacten, regelmaat, waardering,…
 2. Wat heeft de vrijwilliger jouw organisatie te bieden? Goed kunnen omgaan met mensen, kennis van een taal, computerkennis,…
 3. Ga samen op zoek naar de krachten van je vrijwilliger. Probeer verschillende taken uit, werk samen met verschillende mensen.
 4. Benoem duidelijk en concreet de krachten van je vrijwilliger.
 5. Luister naar wat je vrijwilliger wil bijleren of hoe hij/zij wil groeien.
 6. Zorg dat je vrijwilliger kan bijleren op een manier die hij/zij aangenaam vindt: individuele coaching, uitwisseling met andere vrijwilligers, interne of externe opleiding…
 7. Zorg voor een vaste contactpersoon voor je vrijwilliger (duo, meter of peter).
 8. Schenk voldoende aandacht aan de thuissituatie van je vrijwilliger.
 9. Praat ook over moeilijke onderwerpen met je vrijwilliger, zoals gedrag en geld.
 10. Geef je vrijwilliger de ruimte om te mislukken.

10 meest voorkomende struikelblokken

 1. Je te strikt aan de vooropgestelde vrijwilligerstaken houden.
 2. Er van uitgaan dat alles ‘normaal’ is.
 3. Een vrijwilliger laten starten in een taak die te zwaar voor hem/haar is.
 4. Vrijwilligers uit kansengroepen inzetten wegens een tekort aan beroepskrachten of omdat je geen andere vrijwilligers vindt.
 5. Met vrijwilligers uit kansengroepen werken zonder draagvlak binnen je organisatie.
 6. De coaching en ondersteuning van je vrijwilliger afschuiven op een andere organisatie.
 7. Extra aandacht vragen voor een vrijwilliger omdat hij arm, ziek of anderstalig is zonder te bespreken wat dat betekent en hoe je die ondersteuning het beste geeft.
 8. Veronderstellen dat een vrijwilliger uit kansengroepen wel zonder extra ondersteuning kan.
 9. Bang zijn om mensen in hun anders-zijn te benoemen.
 10. Problemen tussen vrijwilligers niet of te laat aanpakken.

10 argumenten om als vrijwilliger aan de slag te gaan als je in achterstelling leeft

 1. Je kan iets doen wat je graag doet.
 2. Je kan iets doen met jouw ervaring.
 3. Je kan dingen bijleren.
 4. Wat jij kent en kan, is interessant voor een organisatie.
 5. Je leert andere mensen kennen.
 6. Je kan iets nieuws uitproberen.
 7. Je leert een organisatie achter de schermen kennen.
 8. Je hoeft niets te vragen, je kan iets geven.
 9. Je kan een organisatie mee beïnvloeden als vrijwilliger.
 10. Je kan je problemen even loslaten en aan andere dingen denken.

10 aanbevelingen

 1. Stel jouw non-profitorganisatie open voor vrijwilligers uit kansengroepen.
 2. Speel in op de nood aan een ruimere diversiteit aan taken en een ruimere diversiteit aan organisaties.
 3. Ga kleinschalig en kwalitatief van start.
 4. Deel je expertise rond vrijwilligerswerk of maatschappelijk achtergestelde groepen met andere organisaties.
 5. Werk samen en ondersteun laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar kansengroepen zich goed voelen.
 6. Werk samen en pleit voor ‘flankerende’ organisaties die individuele ondersteuning bieden op maat van mensen die in achterstelling leven.
 7. Bepleit en zoek mee naar wettelijke mogelijkheden om de talenten van mensen zonder wettig verblijf te benutten via vrijwilligerswerk.
 8. Ga niet mee in een discours dat stelt dat mensen die niet werken dan maar vrijwilligerswerk moeten doen.
 9. Beschouw vrijwilligerswerk als een waardevolle, maar slechts één van de vele verschillende manieren om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving.
 10. Stimuleer en waardeer vrijwilligerswerk zonder het uit te hollen als voortraject naar werk.

Bron: Vrijwillig werkt: Aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen – Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.