Informatie over armoede in Vlaanderen

Drempels naar het verenigingsleven

De stap zetten om contact te zoeken met andere mensen of verenigingen, is niet zo eenvoudig. Heel wat drempels houden mensen tegen.

Praktische drempels

Het tijdstip: Zijn de uren en dagen geschikt voor wie je wilt bereiken?

De bereikbaarheid: Is de plaats van de activiteit ook bereikbaar via het openbaar vervoer?

Kinderopvang: Zijn er oplossingen voor kinderopvang?

De bekendheid: Wordt er voldoende en gericht informatie verspreid over de activiteiten van de werking?

De kostprijs: Zijn er alternatieven qua lidgeld, aankoop van materiaal, en dergelijke?

Verborgen drempels

Schaamte over zichzelf: Alleen al doordat ze weinig geld hebben, houden mensen in armoede er een andere levensstijl en andere gewoonten op na dan mensen uit andere sociale groepen. Ze schamen zich over hun kledij en praten over andere dingen.

Gebrek aan gezelschap: Op je eentje een plaats vinden in een grote groep is moeilijk.

Onzekerheid: ‘Moet ik daar alleen naartoe? Ik ken daar niemand.’

Angst: ‘Gaan ze me niet uitlachen, wat moet ik daar allemaal vertellen?’

Wat kan je doen?

  • Er is meer kans op concrete resultaten als middenveldorganisaties samenwerken met verenigingen waar armen het woord nemen of met andere lokale organisaties die op een emanciperende manier bezig zijn met armoede.
  • Is het taalgebruik afgestemd op de doelgroep?
  • Breng mensen in armoede op de hoogte van mogelijkheden voor financiële hulp.
  • Schep een klimaat binnen de organisatie waarin mensen in armoede kunnen voelen dat ze er mogen zijn.

Bron: Brochure: “Bruggen over woelig water”, OASeS, Universiteit Antwerpen