Websites over armoede

www.welzijnsschakels.be (info over visie en lokale groepen)

www.welzijnszorg.be (campagnes, vorming,…)

www.netwerktegenarmoede.be (Vlaamse en lokale werking)
Vooruitgangstraat 323 b6, 1030 Brussel, tel. 02/204 06 50, [email protected]

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

www.welzijnsschakelommekeer.org ( welzijnsschakel Erpe-Mere)

www.delinkarmoede.be (opleiding ervaringsdeskundigen)

www.armoedebestrijding.be (info en cijfers)

www.samenlevingsopbouw.be (beleids- en groepswerking)

www.caritas.be (Info voor zorg- en welzijnssector)

www.bindkracht.be (vorming)

www.UiTpas.be (vrijetijdspas)

www.orbitvzw.be (mensen met migratiegeschiedenis, vorming)

www.caw.be (hulp bij welzijnsvragen)

www.samentegenarmoede.be/ (de campagne van vzw Welzijnszorg)

In elke gemeente biedt het OCMW of Sociaal Huis hulp of een doorverwijzing aan.