Informatie over armoede in Vlaanderen

Welzijnsschakel Ommekeer Erpe-Mere

We bezoeken of contacteren maandelijks 60-80 gezinnen met een laag inkomen.  We trachten “los van vooroordelen” en begripvol te luisteren naar het verhaal van de gezinnen met een laag inkomen. Door dat regelmatig contact bouwen een vertrouwensrelatie op.

Kans tot ontmoeting… sociale en culturele groepsactiviteiten

Mensen met een laag inkomen komen niet vaak buiten. Naar het toneel gaan of naar de film kost geld.  We organiseren  heel wat groepsactiviteiten die toegankelijk zijn aan kansenpas – tarief ( 1euro50 voor een halve dag- 3 euro voor een dag).  Zo organiseerden we een daguitstap naar Bokrijk, de zee, een pretpark, … We hebben ook elk jaar een BBQ, petanquewedstrijd, een wandelzoektocht, een Sint-Maartenfeest, toneel, film, …

Deze laagdrempelige groepsbijeenkomsten zorgen voor ontspanning en cultuur. Mensen met een laag inkomen en medestanders  leren elkaar kennen.

Werken rond recht op onderwijs

Via de werkgroep “Onderwijs” van het lokaal sociaal beleidsplan namen we deel aan de uitwerking van een schoolcode die onderwijs moet toegankelijk maken voor gezinnen in armoede.  We willen er ook over waken dat de schoolcode wordt toegepast.

Werken rond recht op gezondheidszorg

  • We koken maandelijks gezonde en betaalbare gerechten.
  • We kopen 1X per maand samen verse groenten en fruit aan, die tijdens een ontmoetingsmoment aan een goedkoop tarief aangeboden worden aan gezinnen met een beperkt inkomen.
  • We nemen deel aan de Welzijnsraad met de bedoeling om gezondheid toegankelijker te maken.

Werken rond het recht op vrijetijdsparticipatie

We hebben met het OCMW en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst rond “vrijetijdsparticipatie”.  Via deze overeenkomst willen we alle sociale, culturele en sportieve activiteiten toegankelijk maken  voor mensen met een laag inkomen.  Het kansenpassysteem is een van die concrete projecten.

Voor meer info: www.welzijnsschakelommekeer.be