Informatie over armoede in Vlaanderen

Armoede.org

Om kinderarmoede echt aan te pakken is een grondige bijsturing van het groeipakket nodig

COVID plaatst kinderarmoede terug op de politieke agenda: experten waarschuwen voor een vloedgolf van armoede die op ons af komt; leerkrachten zien de leerachterstand groeien, zelfs in de kleuterklas. Kinderen in gezinnen in en nabij armoede worden dubbel getroffen. Willen we het tij keren en de stijgende kinderarmoede aanpakken dan kunnen we niet voorbij aan de kinderbijslag. Het is immers vandaag één van de krachtigste instrumenten om financiële armoede te verminderen.

LEES het volledige artikel op komafmetarmoede.be